pH 5.5

De pH waarde van de huid“ pH” is een afkorting voor de Latijnse term “potentia hydrogenii” en betekent zuurgraad. De pH waarde wordt gemeten op een schaal van 1 tot 14. Hierbij staat 1 gelijk aan zuur en 14 gelijk aan het tegenovergestelde alkalisch. Het midden van deze schaal is 7 en wordt ook wel pH neutraal genoemd.

Van alles wat water bevat kan de pH-waarde worden vastgesteld, bijvoorbeeld door middel van een lakmoesproef. Water heeft een pH-waarde die tussen 6 en 7 ligt. Alkalische oplossingen (bijvoorbeeld zeepoplossingen) hebben een pH-waarde hoger dan 7. Zuurolossingen variëren van 1 tot 7. Water is dus ook enigszins zuur. Worden zure oplossingen met alkalische oplossingen gemengd, dan heffen zij elkaar op tot een neutraal effect.